ปีการศึกษา 2560 | 2559 | 2558
ภาพกิจกรรมปีการศึกษา 2560 มีทั้งหมด 13 กิจกรรม


   
พิธีซ้อมรับ พระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560
3/พฤศจิกายน/2560
   
ยี่เป็ง มร.ชร.’60
2/พฤศจิกายน/2560
   
ทอดกฐินสามัคคี ณ พุทธสถาน มร.ชร. 2560
1/พฤศจิกายน/2560
   
พิธีไหว้สาแม่ฟ้าหลวง 2560
21/ตุลาคม/2560
   
กิจกรรมการมอบหนังสือจากทีวีบูรพา
9/ตุลาคม/2560
   
ปลูกดอกดาวเรือง"หนึ่งดอกแทนใจ ปลูกดาวเรือง เหลือง สดใส ถวายพ่อหลวงของแผ่นดิน"
9/ตุลาคม/2560
   
ปลูกดอกดาวเรือง เพื่อแสดงความจงรักภักดีและร่วมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
2/ตุลาคม/2560
   
งานปิดบายศรีสู่ขวัญและกิจกรรมปิดเชียร์ in-tech 2017
17/กันยายน/2560
   
ทำบุญคณะฯ และจัดพิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม ไหว้ครูช่าง ประจำปี 2560
17/กันยายน/2560
   
ประเพณีพาน้องขึ้นดอยบูชารอยพระพุทธบาท ปี 2560
9/กันยายน/2560
   
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปรับพื้นฐานความรู้สำหรับนักศึกษาใหม่ (In-tech Summer Camp 2017)
31/กรกฏาคม/2560
   
โครงการ OSOTSPA Road to University 2017
9/สิงหาคม/2560
   
ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
30/กรกฏาคม/2560
ปีการศึกษา  2560 | 2559 | 2558