ปีการศึกษา 2560 | 2559 | 2558
ภาพกิจกรรมปีการศึกษา 2559 มีทั้งหมด 24 กิจกรรม


   
อบรมพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการทำงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ในการทำงาน(KM)ครั้งที่ 2
22/มีนาคม/2560
   
อบรมพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการทำงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ในการทำงาน(KM)ครั้งที่ 1
21/มกราคม/2560
   
นักศึกษารับรางวัล กิจกรรมโครงการประชุมและนำเสนอผลงานทางด้านเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 1
17/มกราคม/2560
   
ต้อนรับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
19/มกราคม/2560
   
พิธีซ้อมรับ พระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559
4/มกราคม/2560
   
ร่วมสวัสดีปีใหม่ 2560 หน่วยงานต่างๆ
4/มกราคม/2560
   
กิจกรรมกิฬาสงเสริมสุขภาพบุคลากร 2559
28/ธันวาคม/2559
   
ประชุมสัมนาอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ด้านประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร 2559
17/ธันวาคม/2559
   
ต้อนรับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
14/ธันวาคม/2559
   
นิทรรศการ “พระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทย”
2/ธันวาคม/2559
   
ผู้บริหาร -บุคลากร นักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มร.ชร. ร่วมกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี”
22/พฤศจิกายน/2559
   
กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษสำหรับการทำงาน ประจำปีการศึกษา 2559
5/พฤศจิกายน/2559
   
ทอดกฐินสามัคคี ณ พุทธสถาน มร.ชร. 2559
4/พฤศจิกายน/2559
   
พิธีไหว้สาแม่ฟ้าหลวง 2559
21/ตุลาคม/2559
   
ถวายความอาลัยฯ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
17/ตุลาคม/2559
   
ทำบุญคณะฯ และจัดพิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม ไหว้ครูช่าง ประจำปี 2559
17/กันยายน/2559
   
ประเพณีพาน้องขึ้นดอยบูชารอยพระพุทธบาท ปี 2559
10/กันยายน/2559
   
ตรวจสอบการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558
6/กันยายน/2559
   
ประกวดแข่งขัน BOOM Cheer in-tech 2016
3/กันยายน/2559
   
งานปิดบายศรีสู่ขวัญและกิจกรรมปิดค่าย in-tech summer camp 2016
19/สิงหาคม/2559
   
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปรับพื้นฐานความรู้สำหรับนักศึกษาใหม่ (In-tech Summer Camp 2016)และพิธีบายศรีสู่ขวัญ
8/สิงหาคม/2559
   
วันมหกรรมวิชาการเทคโนโลยี ครั้งที่ 2
9/สิงหาคม/2559
   
เทิดพระเกียรติ วัน “แม่แห่งชาติ” มร.ชร. 2559
10/สิงหาคม/2559
   
ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
6/สิงหาคม/2559
ปีการศึกษา  2560 | 2559 | 2558