ร่วมสวัสดีปีใหม่ 2560 หน่วยงานต่างๆ
              ในวันที่ 4-5 มกราคม 2560 นำโดย ท่านผศ.ดร.ไพโรจน์ ด้วงนคร คณบดี คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะเทคโนโลยีอุตสหกรรม ได้ทำ ขวัญเพื่อแสดงความยินดีสวัสดีปีใหม่ 2560 แก่ หน่วยงานต่าง ๆ ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

(มีรูปทั้งหมด 15 รูป)