กิจกรรมกิฬาสงเสริมสุขภาพบุคลากร 2559
               เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 ทางสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัด กิจกรรมกิฬาส่งเสริมสุขภาพบุคลากร 2559 (IN-TECH Sport Day 1st) เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร ด้วยการออกกำลังกาย โดยจะมีการจัดการแข่งขันกีฬา ในทุกบ่ายวันพุธ เป็น 3 เดือน สิ้นสุดในเดือน เมษายน 2560

(มีรูปทั้งหมด 25 รูป)