ต้อนรับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
               เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามได้เยี่ยมชม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยมี ผศ.ดร.เกริก กิตติคุณ รองคณบดี อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ

(มีรูปทั้งหมด 15 รูป)