อบรมพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการทำงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ในการทำงาน(KM)ครั้งที่ 2
              เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดกิจกรรม อบรมพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการทำงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ในการทำงาน(ด้านงานการผลิตบัณฑิตและงานวิจัย) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุม เวียงอินทร์ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท อ.เมือง จ.เชียงราย เพื่อเพื่อสร้างเป็นความรู้ และการแลกเปลี่ยนความรู้ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในองค์กร การกำหนดแนววิธีปฏิบัติงานตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรู้ในองค์กรให้ดียิ่งขึ้น

(มีรูปทั้งหมด 35 รูป)