ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2560
              เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดงาน “ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม” กิจกรรมรดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโสประจำคณะฯ และการประชุมกรรมการประจำคณะฯ เพื่อรับฟังแนวนโยบานการบริหารงานของคณะกรรมการบริหารคณะฯ ณ สำนักงานประชุมสำนักงานคณบดี

(มีรูปทั้งหมด 30 รูป)