กิจกรรมพิธีแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปีการศึกษา 2559
              ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ทางคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้ร่วมกิจกรรมร่วมกับทางมหาวิทยาลัยฯ ในกิจกรรมพิธีแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงาน ของชาวพุทธไว้ โดยทางคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ถวายเทียนพรรษา ให้กับวัดป่าดอยพระบาท ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย

(มีรูปทั้งหมด 20 รูป)