พิธีตานหาแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2559
               คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เข้าร่วมกับทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และหน่วยงานราชการ สำนักงานต่างๆในจังหวัดเชียงราย และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ได้กำหนดจัดงาน “พิธีตานหาแม่ฟ้าหลวง” (ภาษาพื้นเมือง) เนื่องในวาระคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2560 ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2559 เวลา 07.30 น. การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

(มีรูปทั้งหมด 8 รูป)