ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
              ในวันที่ 30 กรกฏาคม 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดกิจกรรมพบปะผู้ปกครองของนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อแนะนำบุคลากรภายในคณะฯและชี้แจงเกี่ยวกับการเรียนการสอน รวมถึงกิจกรรมภายในคณะฯ

(มีรูปทั้งหมด 50 รูป)