ยี่เป็ง มร.ชร.’60
              ในวันที่ 2 พ.ย. เวลา 19.00 น. ที่หน้าหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี มร.ชร. เป็นประธานในพิธีเปิดงานลอยกระทง ประจำปี 2560 หรือ “ป๋าเวณียี่เป็นราชภัฏเจียงฮาย” ครั้งที่ 17 ซึ่งเป็นประเพณีที่จัดขึ้นทุกๆ ปี เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมล้านนา ซึ่งเป็นหน้าที่และ ภารกิจหนึ่งของ มร.ชร. ที่มีบทบาทอนุรักษ์และส่งเสริมให้ยั่งยืนสืบไป โดยงานดีงกล่าวกำหนดให้มี 2 วัน ระหว่าง 2-3 พ.ย.นี้ ในงานมีการแสดงดนตรี CRRU Music การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ชุมชน การแสดงนิทรรศการ และการจุดประทีป โคมไฟ นอกจากนี้ยังมีการประกวดมิสพาราไดส์ในคืนแรก และคืนที่ 2 วันนี้ (3 พ.ย.) จะมีการประกวดรถกระทงและขบวนแห่ของแต่ละหน่วยงานใน มหาวิทยาลัย และนางนพมาศนักศึกษา ทั้งนี้โดยทางคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ส่งขบวนและกระทงใหญ่ในกิจกรรมนี้ นอกจากนี้ยังส่งนางนพมาศเข้าร่วมการประกวดเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทางล้านนาสืบต่อไป

(มีรูปทั้งหมด 25 รูป)