พิธีไหว้สาแม่ฟ้าหลวง 2560
               ในวันที่ 21 ตุลาคม 2560 ทางมหาวิทยาลัยฯ มีกำหนดการจัดพิธีไหว้สาแม่ฟ้าหลวง เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยทางคณะฯได้เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ นำโดยท่านคณบดี รองคณบดี ผู้บริการคณะฯ คณาจารย์/เจ้าหน้าที่/นักศึกษาของทางคณะฯ

(มีรูปทั้งหมด 10 รูป)