ปลูกดอกดาวเรือง"หนึ่งดอกแทนใจ ปลูกดาวเรือง เหลือง สดใส ถวายพ่อหลวงของแผ่นดิน"
              ในวันจันทร์ ที่9 ตุลาคม 2560 เวลา 16.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มิ่งขวัญ สมพฤกษ์ คณบดี คณะเทคโนโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏเชียงราย นำผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง"หนึ่งดอกแทนใจ ปลูกดาวเรือง เหลือง สดใส ถวายพ่อหลวงของแผ่นดิน" เพื่อแสดงความจงรักภักดีและร่วมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณหน้าตึกสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏเชียงราย

(มีรูปทั้งหมด 20 รูป)