ปลูกดอกดาวเรือง เพื่อแสดงความจงรักภักดีและร่วมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
              ใน วันที่ 2 ตุลาคม 2560 อาจารย์สิปราง เจริญผล รองคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏเชียงราย นำอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมกิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง เพื่อแสดงความจงรักภักดีและร่วมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อาคารบริหารงานกลาง ม.ราชภัฏเชียงราย

(มีรูปทั้งหมด 15 รูป)