พิธีตานหาแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2561
               คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เข้าร่วมกับทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และหน่วยงานราชการ สำนักงานต่างๆในจังหวัดเชียงราย และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ได้กำหนดจัดงาน “พิธีตานหาแม่ฟ้าหลวง” (ภาษาพื้นเมือง) เนื่องในวาระคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2561 ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 07.30 น. การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

(มีรูปทั้งหมด 10 รูป)