กิจกรรมพิธีแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปีการศึกษา 2560
               ในวันที่ 18-23 กรกฎาคม 2561 ทางคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้ร่วมกิจกรรมร่วมกับทางมหาวิทยาลัยฯ ในกิจกรรมหล่อเทียนและพิธีแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงาน ของชาวพุทธไว้ โดยทางคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ถวายเทียนพรรษา ให้กับวัดป่าดอยพระบาท ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย

(มีรูปทั้งหมด 25 รูป)