อบรมโปรแรกม SOLIDWORKS ใช้ในงานด้านวิศวกรรมและการออกแบบ
               เมือวันที่ 14-17 กรกฏาคม 2561 ทางฝ่ายจัดการศึกษา ได้จัดออบรมโปรแรกม SOLIDWORKS ใช้ในงานด้านวิศวกรรมและการออกแบบ ให้ แก่นักศึกษา เพื่อใช้ในการออกแบบวัสดุและผลิตภัณฑ์

(มีรูปทั้งหมด 10 รูป)