เรื่อง :: เรื่อง โครงการจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (เพิ่มเติม)
วันที่ :: 28 กันยายน 2549
รายละเอียด ::  ข่าวจาก/ผู้ประกาศ ::   ผศ.ดร.มาณพ ภาษิตวิไลธรรม       
           เรื่อง โครงการจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (เพิ่มเติม)
 
เอกสาร DownLoad :: โครงการจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (เพิ่มเติม)
ผู้ลงข่าว/ประกาศ :: webmaster
 
 
Copyright 2006-2010 Faculty of Industrial Technology. Chiangrai Rajabhat University. All Rights Reserved.
Design By Eknarin and Programing by Somkoh.