เรื่อง :: รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วันที่ :: 3 มกราคม 2552
รายละเอียด ::  ข่าวจาก/ผู้ประกาศ ::   อาจารย์ศศิชา สุขกาย       
           คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 
เอกสาร DownLoad :: รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผู้ลงข่าว/ประกาศ :: webmaster
 
 
Copyright 2006-2010 Faculty of Industrial Technology. Chiangrai Rajabhat University. All Rights Reserved.
Design By Eknarin and Programing by Somkoh.