เรื่อง :: กำหนดการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์
วันที่ :: 7 มกราคม 2552
รายละเอียด ::  ข่าวจาก/ผู้ประกาศ ::   รศ.ดร.นพพร ธนะชัยขันธ์       
           ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง กำหนดการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์
 
เอกสาร DownLoad :: กำหนดการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์
ผู้ลงข่าว/ประกาศ :: webmaster
 
 
Copyright 2006-2010 Faculty of Industrial Technology. Chiangrai Rajabhat University. All Rights Reserved.
Design By Eknarin and Programing by Somkoh.