เรื่อง :: แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการศึกษาและพิจารณา(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายว่าด้วยเครื่องแบบพิธีการพนักงานมหาวิทยาลัย
วันที่ :: 12 มกราคม 2552
รายละเอียด ::  ข่าวจาก/ผู้ประกาศ ::   ผศ.ดร.พิทักษ์ เหล็กกล้า       
           ประกาศสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการศึกษาและพิจารณา
(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายว่าด้วยเครื่องแบบพิธีการพนักงานมหาวิทยาลัย พศ......
 
เอกสาร DownLoad :: แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการศึกษาและพิจารณา
ผู้ลงข่าว/ประกาศ :: webmaster
 
 
Copyright 2006-2010 Faculty of Industrial Technology. Chiangrai Rajabhat University. All Rights Reserved.
Design By Eknarin and Programing by Somkoh.