เรื่อง :: ทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ในสาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สายงานจัดการส่งออกและนำเข้า
วันที่ :: 8 กันยายน 2558
รายละเอียด :: 
           ด่วน!!! รับจำนวนจำกัด แค่ 40 ท่านเท่านั้น....
ม.ราชภัฏเชียงรายร่วมกับสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์กรมหาชน) เปิดทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ในสาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สายงานจัดการส่งออกและนำเข้า 4 ระดับ ในวันที่ 24-25 กย.58 ณ ห้อง 4131 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 20 กย.58
สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อ.ขวัญเรือน สินณรงค์ ประธานโปรแกรมวิศวกรรมโลจิสติกส์ ม.ราชภัฏเชียงราย
โทร.088-4519353. หรือ E-mail:k.sinnarong@hotmail.com

** คุณลักษณะของผู้สมัคร**
** ประชาสัมพันธ์การสมัครสอบ **
** ใบคำขอรับการรับรองสมรรถนะ **

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าทดสอบ
ระดับที่ 1 สาขาอาชีพเจ้าหน้าที่ธุรการส่งออกและนำเข้า
คุณสมบัติ: ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพเจ้าหน้าที่ธุรการส่งออกและนำเข้า ต้องมีประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารส่งออกและนำเข้าไม่น้อยกว่า 1 ปีหรือนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ ที่ผ่านการเรียนรายวิชาเกี่ยวกับส่งออกและนำเข้า
ระดับที่ 2 สาขาอาชีพเจ้าหน้าที่อาวุโสส่งออกและนำเข้า
คุณสมบัติ: ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพเจ้าหน้าที่อาวุโสส่งออกและนำเข้าสินค้า ต้องมีประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารส่งออก และนำเข้าไม่น้อยกว่า 2 ปี
ระดับที่ 3 สาขาอาชีพผู้ผ่านพิธีการศุลกากรรับอนุญาต
คุณสมบัติ: ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพผู้ผ่านพิธีการศุลกากรรับอนุญาต ต้องมีประสบการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติพิธีการศุลกากรไม่น้อยกว่า 3 ปีและผ่านการสอบเป็นผู้ผ่านพิธีการรับอนุญาตจากกรมศุลกากร
ระดับที่ 4 สาขาอาชีพผู้ชำนาญการศุลกากร
คุณสมบัติ: ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพผู้ชำนาญการศุลกากร ต้องมีประสบการณ์เกี่ยวกับการผ่าน พิธีการศุลกากรไม่น้อยกว่า 5 ปีและผ่านการสอบให้เป็นผู้ผ่านพิธีการรับอนุญาตจากกรมศุลกากร
ค่าใช้จ่ายในการสมัครทดสอบ
ระดับที่ 1 สาขาอาชีพเจ้าหน้าที่ธุรการส่งออกและนำเข้า 250 บาท
ระดับที่ 2 สาขาอาชีพเจ้าหน้าที่อาวุโสส่งออกและนำเข้า 300 บาท
ระดับที่ 3 สาขาอาชีพผู้ผ่านพิธีการศุลกากรรับอนุญาต 350 บาท
ระดับที่ 4 สาขาอาชีพผู้ชำนาญการศุลกากร 400 บาท

** โอนค่าสมัครเข้า บัญชีเลขที่ 982-5-13887-4 ชื่อบัญชี สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน)
ธนาคารกรุงไทย สาขาอาคารซันทาวเวอร์ส และโปรดเก็บหลักฐานการโอน
ชำระเงิน พร้อมแฟกซ์สำเนามาที่สมาคมตัวฯ ระบุมุมบนว่า “ทดสอบสมรรถนะมาตรฐานอาชีพ” ที่เบอร์ 02-661-4009
หมายเหตุ : หากฝ่ายรับรองไม่ได้รับสำเนาหลักฐานการโอนเงินของผู้สมัครเข้ารับการทดสอบ จะไม่สามารถออกบัตรประจำตัวสอบและไม่มีชื่อสอบ

 
ผู้ลงข่าว/ประกาศ :: webmaster
 
 
Copyright 2006-2010 Faculty of Industrial Technology. Chiangrai Rajabhat University. All Rights Reserved.
Design By Eknarin and Programing by Somkoh.