เปิดรับนักศึกษาประจำปี 2564

สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน / วิศวกรรมโลจิสติกส์ / เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม / นวัตกรรมการออกแบบ / อุตสาหกรรมศิลป์

หลักสูตรที่เปิดสอน

สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน / วิศวกรรมโลจิสติกส์ / เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม / นวัตกรรมการออกแบบ / อุตสาหกรรมศิลป์

วิชาการ

การเรียนในศาสตรอย่างท่องแท้ ทั้งในและนอกห้องเรียน พัฒนาตนเองให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต

สนับสนุน

การอบรม / แข่งขันทักษะ / ทุนการศึกษา / ทุนเรียนต่อในและต่างประเทศ / การฝึกงานในสถานประกอบการณ์ชั้นนำของประเทศ

ในวันที่ 24 มีนาคม 2564 ผู้บริหารคณะได้ดำเนินการพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย


IN-TECH Calendar

Media

แนะนำหลักสูตรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Smart Grid Technology โดย อาจารย์ ดร.ยอดธง เม่นสิน

Energy Research : การวิจัยเทคโนโลยีด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน โดย ดร.ณัฐวุฒิ จารุวสุพันธุ์

CONTACT US

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
80 ม.9 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
80 m.9 Phahonyothin Rd., Mueang, Chiang Rai, Thailand 57100
Tel. 053776015
Fax. 053776015 ต่อ 111
ind_webmaster@crru.ac.th

041489
Users Today : 8
Users Yesterday : 19
This Month : 446
This Year : 2676
Views Today : 13
Total views : 18203
Who's Online : 1